You've successfully subscribed to Richard Frantzén
Great! Next, complete checkout for full access to Richard Frantzén
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Virtual Production på uppgång i Sverige

Richard Frantzén
Richard Frantzén

Det är spännande tider just nu – inte minst pga av världsläget men också för att tekniken går framåt så pass mycket att man med ganska enkla medel äntligen kan skapa kvalitativ virtuell produktion med hjälp av Unreal Engine och HTC Vive.

Jag har under senaste året experimenterat med att använda ett VR-headset utvecklat av HTC för att på ett precist sätt läsa av position och vinkel av en riktig filmkamera. Kombinera detta med fotorealistisk rendering i realtid från Unreal Engine och du har en grym setup för virtual production.

Experimenterande fortsätter och vi har nu byggt en green screen studio med en 8x10 meter cyclorama för att just kunna utveckla den här tekniken och erbjuda kunder och andra produktionsbolag möjligheten att jobba med virtual production.

Har tänkt att försöka skriva lite om hur man kan jobba med virtual production på den här bloggen så håll utkik.

Under tiden kommer några experiment nedan.

virtual production

Richard Frantzén

Virtual Production Producer and owner of green screen studio Virtual Star Studios